17 Ayat Alkitab Tentang Setan

Baca: 5 Menit

Yohanes 8:44

Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta.


Berikut ini gambar ayat Yohanes 8:44 untuk anda,


Yohanes 17:15

Aku tidak meminta, supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari pada yang jahat.


Berikut ini gambar ayat Yohanes 17:15 untuk anda,


Yakobus 4:7

Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah Iblis, maka ia akan lari dari padamu!


Berikut ini gambar ayat Yakobus 4:7 untuk anda,


Roma 16:20

Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan Iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu!


Berikut ini gambar ayat Roma 16:20 untuk anda,


Mazmur 119:133

Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 119:133 untuk anda,


Lukas 4:2

Di situ Ia tinggal empat puluh hari lamanya dan dicobai Iblis. Selama di situ Ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu Ia lapar.


Berikut ini gambar ayat Lukas 4:2 untuk anda,


Kolose 1:13-14

Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam Kerajaan Anak-Nya yang kekasih; di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.


Berikut ini gambar ayat Kolose 1:13-14 untuk anda,


Kisah Para Rasul 5:3-4

Tetapi Petrus berkata: ”Ananias, mengapa hatimu dikuasai Iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah.”


Berikut ini gambar ayat Kisah Para Rasul 5:3-4 untuk anda,


Efesus 6:12

karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.

Trending hari ini:
7 Ayat Alkitab Tentang Mesias

Berikut ini gambar ayat Efesus 6:12 untuk anda,


Efesus 6:11

Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat Iblis


Berikut ini gambar ayat Efesus 6:11 untuk anda,


Efesus 4:26-27

Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa: janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada Iblis.


Berikut ini gambar ayat Efesus 4:26-27 untuk anda,


Ayub 1:12

Maka firman TUHAN kepada Iblis: ”Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu; hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya.” Kemudian pergilah Iblis dari hadapan TUHAN.


Berikut ini gambar ayat Ayub 1:12 untuk anda,


2 Tesalonika 3:3

Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat.


Berikut ini gambar ayat 2 Tesalonika 3:3 untuk anda,


1 Yohanes 3:8

barangsiapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari Iblis, sebab Iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Anak Allah menyatakan diri-Nya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan Iblis itu.


Berikut ini gambar ayat 1 Yohanes 3:8 untuk anda,


1 Petrus 5:8

Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, si Iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya.


Berikut ini gambar ayat 1 Petrus 5:8 untuk anda,


1 Korintus 7:5

Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya Iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak.


Berikut ini gambar ayat 1 Korintus 7:5 untuk anda,


1 Korintus 10:13

Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya.


Berikut ini gambar ayat 1 Korintus 10:13 untuk anda,

Terimakasih anda barusaja membaca artikel yang berjudul “17 Ayat Alkitab Tentang Setan” oleh ayatalkitab.id, semoga apa yang kami bagikan disini dapat bermanfaat untuk anda. Salam…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

topik populer lainnya