31 Ayat Alkitab Tentang Semangat Hidup

Baca: 5 Menit

Zakharia 12:5

Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya: Penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena TUHAN semesta alam, Allah mereka.


Berikut ini gambar ayat Zakharia 12:5 untuk anda,


Yesaya 57:16

Sebab bukan untuk selama-lamanya Aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya Aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapan-Ku, padahal Akulah yang membuat nafas kehidupan.


Berikut ini gambar ayat Yesaya 57:16 untuk anda,


Yesaya 57:15

Sebab beginilah firman Yang Mahatinggi dan Yang Mahamulia, yang bersemayam untuk selamanya dan Yang Mahakudus nama-Nya: ”Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk.


Berikut ini gambar ayat Yesaya 57:15 untuk anda,


Yesaya 42:13

TUHAN keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang Ia membangkitkan semangat-Nya untuk bertempur; Ia bertempik sorak, ya, Ia memekik, terhadap musuh-musuh-Nya Ia membuktikan kepahlawanan-Nya.


Berikut ini gambar ayat Yesaya 42:13 untuk anda,


Yehemia 21:7

Dan kalau mereka bertanya kepadamu: Mengapa engkau mengeluh? jawablah: Karena suatu berita! Kalau berita itu sudah tersiar, setiap hati akan menjadi tawar dan semua tangan menjadi lemah lesu, segala semangat menghilang dan semua orang terkencing ketakutan. Sungguh, pasti datang dan terjadi! demikianlah firman Tuhan ALLAH."


Berikut ini gambar ayat Yehemia 21:7 untuk anda,


Yehemia 13:22

Oleh karena kamu melemahkan hati orang benar dengan dusta, sedang Aku tidak mendukakan hatinya, dan sebaliknya kamu mengeraskan hati orang fasik, sehingga ia tidak bertobat dari kelakuannya yang fasik itu, dan kamu membiarkan dia hidup.


Berikut ini gambar ayat Yehemia 13:22 untuk anda,


Ulangan 32:47

Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah, ke mana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya."


Berikut ini gambar ayat Ulangan 32:47 untuk anda,


Ulangan 30:20

Dengan mengasihi TUHAN, Allahmu, mendengarkan suara-Nya dan berpaut pada-Nya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan TUHAN dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka."


Berikut ini gambar ayat Ulangan 30:20 untuk anda,


Rut 3:12

Maka sekarang, memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus, yang lebih dekat dari padaku.


Berikut ini gambar ayat Rut 3:12 untuk anda,


Mazmur 93:1

TUHAN adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, TUHAN berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh, telah tegak dunia, tidak bergoyang.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 93:1 untuk anda,


Mazmur 76:12

Dia yang mematahkan semangat para pemimpin, Dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 76:12 untuk anda,


Mazmur 28:8

TUHAN adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapi-Nya!


Berikut ini gambar ayat Mazmur 28:8 untuk anda,


Mazmur 143:7

Jawablah aku dengan segera, ya TUHAN, sudah habis semangatku! Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 143:7 untuk anda,


Mazmur 140:7

Ya ALLAH, Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 140:7 untuk anda,


Matius 25:37

Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum?

Trending hari ini:
26 Ayat Alkitab tentang Masyarakat yang memberi Aspek Positif

Berikut ini gambar ayat Matius 25:37 untuk anda,


Lukas 22:43

Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada-Nya untuk memberi kekuatan kepada-Nya.


Berikut ini gambar ayat Lukas 22:43 untuk anda,


Lukas 21:34

Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat.


Berikut ini gambar ayat Lukas 21:34 untuk anda,


Kisah Para Rasul 18:25

Ia telah menerima pengajaran dalam Jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes.


Berikut ini gambar ayat Kisah Para Rasul 18:25 untuk anda,


Kejadian 45:27

Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta q yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu.


Berikut ini gambar ayat Kejadian 45:27 untuk anda,


Kejadian 27:40

Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu."


Berikut ini gambar ayat Kejadian 27:40 untuk anda,


Kejadian 27:39

Lalu Ishak, ayahnya, menjawabnya: "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas.


Berikut ini gambar ayat Kejadian 27:39 untuk anda,


Bilangan 14:17

Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan TUHAN itu nyata kebesarannya, seperti yang Kaufirmankan:


Berikut ini gambar ayat Bilangan 14:17 untuk anda,


Ayub 17:1

Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan.


Berikut ini gambar ayat Ayub 17:1 untuk anda,


Ayub 11:17

Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang dari pada siang hari, kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari.


Berikut ini gambar ayat Ayub 11:17 untuk anda,


Amsal 18:14

Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah?


Berikut ini gambar ayat Amsal 18:14 untuk anda,


Amsal 15:4

Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati.


Berikut ini gambar ayat Amsal 15:4 untuk anda,


1 Timotius 1:12

Aku bersyukur kepada Dia, yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku.


Berikut ini gambar ayat 1 Timotius 1:12 untuk anda,


1 Samuel 2:10

Orang yang berbantah dengan TUHAN akan dihancurkan; atas mereka Ia mengguntur di langit. TUHAN mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya; Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkat-Nya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapi-Nya."


Berikut ini gambar ayat 1 Samuel 2:10 untuk anda,


1 Petrus 1:18

Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas,


Berikut ini gambar ayat 1 Petrus 1:18 untuk anda,


1 Petrus 1:15

Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu.


Berikut ini gambar ayat 1 Petrus 1:15 untuk anda,


1 Korintus 15:31

Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, aku katakan, bahwa hal ini benar.


Berikut ini gambar ayat 1 Korintus 15:31 untuk anda,

Terimakasih anda barusaja membaca artikel yang berjudul “31 Ayat Alkitab Tentang Semangat Hidup” oleh ayatalkitab.id, semoga apa yang kami bagikan disini dapat bermanfaat untuk anda. Salam…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

topik populer lainnya