21 Ayat Alkitab Tentang Perkawinan

Baca: 5 Menit

Pernikahan merupakan momen yang luar biasa bagi setiap pasangan. Puncak dari hubungan asmara antar anak muda adalah pernikahan suci di depan altar.

Jika Anda akan memiliki pernikahan Kristen, mungkin ayat-ayat Alkitab berikut tentang pernikahan bisa berguna.

Jika Anda membuat undangan, itu juga bisa menyertakan ayat-ayat berikut dalam undangan pernikahan Anda.

Kami telah memasukkan setidaknya 20 ayat lagi tentang pernikahan dan perkawinan


Yesaya 61:10

Aku bersukaria di dalam TUHAN, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya.


Berikut ini gambar ayat Yesaya 61:10 untuk anda,


Ulangan 24:5

Apabila baru saja seseorang mengambil isteri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan; satu tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi isterinya.”


Berikut ini gambar ayat Ulangan 24:5 untuk anda,


Matius 5:27-28

Kamu telah mendengar firman: Jangan berzinah. Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya.


Berikut ini gambar ayat Matius 5:27-28 untuk anda,


Matius 19:4-6

Jawab Yesus: ”Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”


Berikut ini gambar ayat Matius 19:4-6 untuk anda,


Kolose 3:18-19

Hai isteri-isteri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah isterimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia.


Berikut ini gambar ayat Kolose 3:18-19 untuk anda,


Kidung Agung 4:7

Engkau cantik sekali, manisku, tak ada cacat cela padamu.


Berikut ini gambar ayat Kidung Agung 4:7 untuk anda,


Kejadian 2:22-24

Dan dari rusuk yang diambil TUHAN Allah dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu: ”Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki.” Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.


Berikut ini gambar ayat Kejadian 2:22-24 untuk anda,


Kejadian 2:18

TUHAN Allah berfirman: ”Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia.”


Berikut ini gambar ayat Kejadian 2:18 untuk anda,


Ibrani 13:4

Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah.

Trending hari ini:
14 Ayat Alkitab Tentang Kasih Sayang

Berikut ini gambar ayat Ibrani 13:4 untuk anda,


Efesus 5:33

Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku: kasihilah isterimu seperti dirimu sendiri dan isteri hendaklah menghormati suaminya.


Berikut ini gambar ayat Efesus 5:33 untuk anda,


Efesus 5:31

Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.


Berikut ini gambar ayat Efesus 5:31 untuk anda,


Efesus 5:28

Demikian juga suami harus mengasihi isterinya sama seperti tubuhnya sendiri: Siapa yang mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri.


Berikut ini gambar ayat Efesus 5:28 untuk anda,


Efesus 5:25-26

Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya untuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman


Berikut ini gambar ayat Efesus 5:25-26 untuk anda,


Efesus 5:22-23

Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh.


Berikut ini gambar ayat Efesus 5:22-23 untuk anda,


Amsal 31:10

Isteri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari pada permata.


Berikut ini gambar ayat Amsal 31:10 untuk anda,


Amsal 18:22

Siapa mendapat isteri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan TUHAN.


Berikut ini gambar ayat Amsal 18:22 untuk anda,


Amsal 16:9

Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi TUHANlah yang menentukan arah langkahnya.


Berikut ini gambar ayat Amsal 16:9 untuk anda,


1 Petrus 3:7

Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan isterimu, sebagai kaum yang lebih lemah! Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang.


Berikut ini gambar ayat 1 Petrus 3:7 untuk anda,


1 Korintus 7:5

Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya Iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak.


Berikut ini gambar ayat 1 Korintus 7:5 untuk anda,


1 Korintus 7:3-4

Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap isterinya, demikian pula isteri terhadap suaminya. Isteri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi isterinya.


Berikut ini gambar ayat 1 Korintus 7:3-4 untuk anda,


1 Korintus 7:2

tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai isterinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri.


Berikut ini gambar ayat 1 Korintus 7:2 untuk anda,

Terimakasih anda barusaja membaca artikel yang berjudul “21 Ayat Alkitab Tentang Perkawinan” oleh ayatalkitab.id, semoga apa yang kami bagikan disini dapat bermanfaat untuk anda. Salam…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

topik populer lainnya