69 Ayat Alkitab Tentang Penyembahan dan Puji-pujian

Baca: 5 Menit

Yohanes 4:24

Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia, harus menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran.”


Berikut ini gambar ayat Yohanes 4:24 untuk anda,


Yesaya 25:1

Ya TUHAN, Engkaulah Allahku; aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu; sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu.


Berikut ini gambar ayat Yesaya 25:1 untuk anda,


Yesaya 12:4

Pada waktu itu kamu akan berkata: ”Bersyukurlah kepada TUHAN, panggillah nama-Nya, beritahukanlah perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah, bahwa nama-Nya tinggi luhur!


Berikut ini gambar ayat Yesaya 12:4 untuk anda,


Yeremia 29:12

Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada-Ku, maka Aku akan mendengarkan kamu


Berikut ini gambar ayat Yeremia 29:12 untuk anda,


Yakobus 3:10

dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi.


Berikut ini gambar ayat Yakobus 3:10 untuk anda,


Wahyu 5:13

Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya, berkata: ”Bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya!”


Berikut ini gambar ayat Wahyu 5:13 untuk anda,


Roma 15:7

Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita, untuk kemuliaan Allah.


Berikut ini gambar ayat Roma 15:7 untuk anda,


Roma 14:11

Karena ada tertulis: ”Demi Aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapan-Ku dan semua orang akan memuliakan Allah.”


Berikut ini gambar ayat Roma 14:11 untuk anda,


Roma 11:36

Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!


Berikut ini gambar ayat Roma 11:36 untuk anda,


Roma 10:13

Sebab, barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan.


Berikut ini gambar ayat Roma 10:13 untuk anda,


Mazmur 95:6

Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan TUHAN yang menjadikan kita.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 95:6 untuk anda,


Mazmur 9:2

Aku mau bersyukur kepada TUHAN dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib


Berikut ini gambar ayat Mazmur 9:2 untuk anda,


Mazmur 9:1

Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Mut-Laben. Mazmur Daud.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 9:1 untuk anda,


Mazmur 79:9

Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu! Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu!


Berikut ini gambar ayat Mazmur 79:9 untuk anda,


Mazmur 73:25

Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 73:25 untuk anda,


Mazmur 71:8

Mulutku penuh dengan puji-pujian kepada-Mu, dengan penghormatan kepada-Mu sepanjang hari.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 71:8 untuk anda,


Mazmur 71:23

Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagi-Mu, juga jiwaku yang telah Kaubebaskan.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 71:23 untuk anda,


Mazmur 68:4-5

Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah nama-Nya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan! Nama-Nya ialah TUHAN; beria-rialah di hadapan-Nya!


Berikut ini gambar ayat Mazmur 68:4-5 untuk anda,


Mazmur 68:19

Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan; Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya TUHAN Allah.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 68:19 untuk anda,


Mazmur 66:17

Kepada-Nya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 66:17 untuk anda,


Mazmur 63:3-4

Demikianlah aku memandang kepada-Mu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari pada hidup; bibirku akan memegahkan Engkau.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 63:3-4 untuk anda,


Mazmur 63:1

Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 63:1 untuk anda,


Mazmur 42:8

Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjun-Mu; segala gelora dan gelombang-Mu bergulung melingkupi aku.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 42:8 untuk anda,


Mazmur 42:11

Seperti tikaman maut ke dalam tulangku lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari: ”Di mana Allahmu?”


Berikut ini gambar ayat Mazmur 42:11 untuk anda,


Mazmur 34:1

Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh, sehingga ia diusir, lalu pergi.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 34:1 untuk anda,


Mazmur 31:3

sendengkanlah telinga-Mu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku! Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku!


Berikut ini gambar ayat Mazmur 31:3 untuk anda,


Mazmur 28:7

TUHAN adalah kekuatanku dan perisaiku; kepada-Nya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada-Nya.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 28:7 untuk anda,


Mazmur 24:10

”Siapakah Dia itu Raja Kemuliaan?” ”TUHAN semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan!” Sela


Berikut ini gambar ayat Mazmur 24:10 untuk anda,


Mazmur 19:1-2

Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Nya


Berikut ini gambar ayat Mazmur 19:1-2 untuk anda,


Mazmur 16:2

Aku berkata kepada TUHAN: ”Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau!”


Berikut ini gambar ayat Mazmur 16:2 untuk anda,


Mazmur 150:6

Biarlah segala yang bernafas memuji TUHAN! Haleluya!


Berikut ini gambar ayat Mazmur 150:6 untuk anda,


Mazmur 145:3

Besarlah TUHAN dan sangat terpuji, dan kebesaran-Nya tidak terduga.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 145:3 untuk anda,


Mazmur 145:1

Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 145:1 untuk anda,


Mazmur 143:6

Aku menadahkan tanganku kepada-Mu, jiwaku haus kepada-Mu seperti tanah yang tandus. Sela


Berikut ini gambar ayat Mazmur 143:6 untuk anda,


Mazmur 13:5-6

supaya musuhku jangan berkata: ”Aku telah mengalahkan dia,” dan lawan-lawanku bersorak-sorak, apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setia-Mu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk TUHAN, karena Ia telah berbuat baik kepadaku.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 13:5-6 untuk anda,


Mazmur 119:7

Aku akan bersyukur kepada-Mu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 119:7 untuk anda,


Mazmur 116:1-2

Aku mengasihi TUHAN, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinga-Nya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepada-Nya.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 116:1-2 untuk anda,


Mazmur 115:1

Bukan kepada kami, ya TUHAN, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mulah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu!


Berikut ini gambar ayat Mazmur 115:1 untuk anda,


Mazmur 111:10

Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN, semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepada-Nya tetap untuk selamanya.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 111:10 untuk anda,


Mazmur 108:5

sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 108:5 untuk anda,


Mazmur 108:3

bangunlah, hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 108:3 untuk anda,

Trending hari ini:
23 Ayat Alkitab Tentang Pengetahuan

Mazmur 105:1

Bersyukurlah kepada TUHAN, serukanlah nama-Nya, perkenalkanlah perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa!


Berikut ini gambar ayat Mazmur 105:1 untuk anda,


Mazmur 103:1

Dari Daud. Pujilah TUHAN, hai jiwaku! Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku!


Berikut ini gambar ayat Mazmur 103:1 untuk anda,


Matius 5:15-16

Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.”


Berikut ini gambar ayat Matius 5:15-16 untuk anda,


Matius 21:9

Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikuti-Nya dari belakang berseru, katanya: ”Hosana bagi Anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang mahatinggi!”


Berikut ini gambar ayat Matius 21:9 untuk anda,


Lukas 2:20

Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka.


Berikut ini gambar ayat Lukas 2:20 untuk anda,


Lukas 2:14

”Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya.”


Berikut ini gambar ayat Lukas 2:14 untuk anda,


Kolose 3:16

Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu.


Berikut ini gambar ayat Kolose 3:16 untuk anda,


Kisah Para Rasul 2:46-47

Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.


Berikut ini gambar ayat Kisah Para Rasul 2:46-47 untuk anda,


Kisah Para Rasul 2:21

Dan barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.


Berikut ini gambar ayat Kisah Para Rasul 2:21 untuk anda,


Kisah Para Rasul 16:25

Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka.


Berikut ini gambar ayat Kisah Para Rasul 16:25 untuk anda,


Kisah Para Rasul 13:2

Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus: ”Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagi-Ku untuk tugas yang telah Kutentukan bagi mereka.”


Berikut ini gambar ayat Kisah Para Rasul 13:2 untuk anda,


Keluaran 23:25

Tetapi kamu harus beribadah kepada TUHAN, Allahmu; maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu.


Berikut ini gambar ayat Keluaran 23:25 untuk anda,


Habakuk 3:17-18

Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam TUHAN, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku.


Berikut ini gambar ayat Habakuk 3:17-18 untuk anda,


Filipi 4:20

Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya! Amin.


Berikut ini gambar ayat Filipi 4:20 untuk anda,


Filipi 2:9-10

Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi


Berikut ini gambar ayat Filipi 2:9-10 untuk anda,


Efesus 3:20-21

Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari pada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin.


Berikut ini gambar ayat Efesus 3:20-21 untuk anda,


Daniel 4:37

Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatan-Nya adalah benar dan jalan-jalan-Nya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak.


Berikut ini gambar ayat Daniel 4:37 untuk anda,


Daniel 2:23

Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepada-Mu: Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja.”


Berikut ini gambar ayat Daniel 2:23 untuk anda,


Ayub 1:20-21

Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya: ”Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. TUHAN yang memberi, TUHAN yang mengambil, terpujilah nama TUHAN!”


Berikut ini gambar ayat Ayub 1:20-21 untuk anda,


2 Timotius 4:18

Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam Kerajaan-Nya di sorga. Bagi-Nyalah kemuliaan selama-lamanya! Amin.


Berikut ini gambar ayat 2 Timotius 4:18 untuk anda,


2 Samuel 7:22

Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan ALLAH, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami.


Berikut ini gambar ayat 2 Samuel 7:22 untuk anda,


2 Korintus 1:3-4

Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka, yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah.


Berikut ini gambar ayat 2 Korintus 1:3-4 untuk anda,


1 Timotius 2:9-10

Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah.


Berikut ini gambar ayat 1 Timotius 2:9-10 untuk anda,


1 Timotius 1:17

Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa! Amin.


Berikut ini gambar ayat 1 Timotius 1:17 untuk anda,


1 Tawarikh 29:11

Ya TUHAN, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi! Ya TUHAN, punya-Mulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala.


Berikut ini gambar ayat 1 Tawarikh 29:11 untuk anda,


1 Tawarikh 16:34

Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.


Berikut ini gambar ayat 1 Tawarikh 16:34 untuk anda,


1 Samuel 2:2

Tidak ada yang kudus seperti TUHAN, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita.


Berikut ini gambar ayat 1 Samuel 2:2 untuk anda,


1 Korintus 10:31

Aku menjawab: Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.


Berikut ini gambar ayat 1 Korintus 10:31 untuk anda,

Terimakasih anda barusaja membaca artikel yang berjudul “69 Ayat Alkitab Tentang Penyembahan dan Puji-pujian” oleh ayatalkitab.id, semoga apa yang kami bagikan disini dapat bermanfaat untuk anda. Salam…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

topik populer lainnya