44 Ayat Alkitab Tentang Penghargaan

Baca: 5 Menit

Yohanes 15:7

Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya.


Berikut ini gambar ayat Yohanes 15:7 untuk anda,


Yohanes 15:5

Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.


Berikut ini gambar ayat Yohanes 15:5 untuk anda,


Yeremia 7:5-7

melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini dan tidak mengikuti allah lain, yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka Aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah Kuberikan kepada nenek moyangmu, dari dahulu kala sampai selama-lamanya.


Berikut ini gambar ayat Yeremia 7:5-7 untuk anda,


Yeremia 17:9-10

Betapa liciknya hati, lebih licik dari pada segala sesuatu, hatinya sudah membatu: siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, TUHAN, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya.”


Berikut ini gambar ayat Yeremia 17:9-10 untuk anda,


Yakobus 4:10

Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu.


Berikut ini gambar ayat Yakobus 4:10 untuk anda,


Yakobus 1:12

Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barangsiapa yang mengasihi Dia.


Berikut ini gambar ayat Yakobus 1:12 untuk anda,


Wahyu 3:21

Barangsiapa menang, ia akan Kududukkan bersama-sama dengan Aku di atas takhta-Ku, sebagaimana Aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas takhta-Nya.


Berikut ini gambar ayat Wahyu 3:21 untuk anda,


Wahyu 3:11

Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu.


Berikut ini gambar ayat Wahyu 3:11 untuk anda,


Wahyu 22:12

”Sesungguhnya Aku datang segera dan Aku membawa upah-Ku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya.


Berikut ini gambar ayat Wahyu 22:12 untuk anda,


Ulangan 5:33

Segenap jalan, yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup, dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki.”


Berikut ini gambar ayat Ulangan 5:33 untuk anda,


Ulangan 4:29

Dan baru di sana engkau mencari TUHAN, Allahmu, dan menemukan-Nya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu.


Berikut ini gambar ayat Ulangan 4:29 untuk anda,


Roma 6:23

Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.


Berikut ini gambar ayat Roma 6:23 untuk anda,


Roma 2:6

Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya


Berikut ini gambar ayat Roma 2:6 untuk anda,


Mazmur 33:12

Berbahagialah bangsa, yang Allahnya ialah TUHAN, suku bangsa yang dipilih-Nya menjadi milik-Nya sendiri!


Berikut ini gambar ayat Mazmur 33:12 untuk anda,


Matius 7:7

”Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.


Berikut ini gambar ayat Matius 7:7 untuk anda,


Matius 6:6

Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.


Berikut ini gambar ayat Matius 6:6 untuk anda,


Matius 6:3-4

Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.”


Berikut ini gambar ayat Matius 6:3-4 untuk anda,


Matius 6:2

Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.


Berikut ini gambar ayat Matius 6:2 untuk anda,


Matius 6:17-18

Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.”


Berikut ini gambar ayat Matius 6:17-18 untuk anda,


Matius 6:16

”Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.


Berikut ini gambar ayat Matius 6:16 untuk anda,


Matius 25:21

Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia; engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.


Berikut ini gambar ayat Matius 25:21 untuk anda,


Matius 19:30

Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu.”


Berikut ini gambar ayat Matius 19:30 untuk anda,


Lukas 6:38

Berilah dan kamu akan diberi: suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah ke luar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu.”

Trending hari ini:
10 Ayat Alkitab Tentang Janda

Berikut ini gambar ayat Lukas 6:38 untuk anda,


Lukas 6:33

Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian.


Berikut ini gambar ayat Lukas 6:33 untuk anda,


Ibrani 11:6

Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barangsiapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.


Berikut ini gambar ayat Ibrani 11:6 untuk anda,


Ibrani 11:11

Karena iman ia juga dan Sara beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia, yang memberikan janji itu setia.


Berikut ini gambar ayat Ibrani 11:11 untuk anda,


Galatia 1:10

Jadi bagaimana sekarang: adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus.


Berikut ini gambar ayat Galatia 1:10 untuk anda,


Filipi 3:14

dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.


Berikut ini gambar ayat Filipi 3:14 untuk anda,


Amsal 3:3-4

Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau! Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia.


Berikut ini gambar ayat Amsal 3:3-4 untuk anda,


Amsal 22:4

Ganjaran kerendahan hati dan takut akan TUHAN adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan.


Berikut ini gambar ayat Amsal 22:4 untuk anda,


Amsal 18:16

Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar.


Berikut ini gambar ayat Amsal 18:16 untuk anda,


Amsal 12:24

Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa.


Berikut ini gambar ayat Amsal 12:24 untuk anda,


Amsal 11:18

Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran, mendapat pahala yang tetap.


Berikut ini gambar ayat Amsal 11:18 untuk anda,


Amos 5:14

Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup; dengan demikian TUHAN, Allah semesta alam, akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan.


Berikut ini gambar ayat Amos 5:14 untuk anda,


2 Yohanes 1:8

Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya.


Berikut ini gambar ayat 2 Yohanes 1:8 untuk anda,


2 Timotius 4:7-8

Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari-Nya; tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan-Nya.


Berikut ini gambar ayat 2 Timotius 4:7-8 untuk anda,


2 Petrus 1:4

Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia.


Berikut ini gambar ayat 2 Petrus 1:4 untuk anda,


2 Petrus 1:10-11

Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki Kerajaan kekal, yaitu Kerajaan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus.


Berikut ini gambar ayat 2 Petrus 1:10-11 untuk anda,


2 Korintus 6:10

sebagai orang berdukacita, namun senantiasa bersukacita; sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang; sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu.


Berikut ini gambar ayat 2 Korintus 6:10 untuk anda,


2 Korintus 4:17

Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari pada penderitaan kami.


Berikut ini gambar ayat 2 Korintus 4:17 untuk anda,


1 Petrus 5:6

Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan-Nya pada waktunya.


Berikut ini gambar ayat 1 Petrus 5:6 untuk anda,


1 Korintus 9:25

Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi.


Berikut ini gambar ayat 1 Korintus 9:25 untuk anda,


1 Korintus 2:9

Tetapi seperti ada tertulis: ”Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia: semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.”


Berikut ini gambar ayat 1 Korintus 2:9 untuk anda,


1 Korintus 15:58

Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia.


Berikut ini gambar ayat 1 Korintus 15:58 untuk anda,

Terimakasih anda barusaja membaca artikel yang berjudul “44 Ayat Alkitab Tentang Penghargaan” oleh ayatalkitab.id, semoga apa yang kami bagikan disini dapat bermanfaat untuk anda. Salam…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

topik populer lainnya