33 Ayat Alkitab Tentang Materialisme

Baca: 5 Menit

Ratapan 3:24

”TUHAN adalah bagianku,” kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya.


Berikut ini gambar ayat Ratapan 3:24 untuk anda,


Pengkhotbah 5:15

Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin?


Berikut ini gambar ayat Pengkhotbah 5:15 untuk anda,


Pengkhotbah 5:11

Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak; tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur.


Berikut ini gambar ayat Pengkhotbah 5:11 untuk anda,


Pengkhotbah 5:10

Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain dari pada melihatnya?


Berikut ini gambar ayat Pengkhotbah 5:10 untuk anda,


Pengkhotbah 4:4

Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin.


Berikut ini gambar ayat Pengkhotbah 4:4 untuk anda,


Matius 6:24

Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon.”


Berikut ini gambar ayat Matius 6:24 untuk anda,


Matius 6:21

Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.


Berikut ini gambar ayat Matius 6:21 untuk anda,


Matius 6:19-20

”Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi; di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga; di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.


Berikut ini gambar ayat Matius 6:19-20 untuk anda,


Matius 19:21

Kata Yesus kepadanya: ”Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah ke mari dan ikutlah Aku.”


Berikut ini gambar ayat Matius 19:21 untuk anda,


Matius 16:26

Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?


Berikut ini gambar ayat Matius 16:26 untuk anda,


Markus 8:36

Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya.


Berikut ini gambar ayat Markus 8:36 untuk anda,


Lukas 12:15

Kata-Nya lagi kepada mereka: ”Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari pada kekayaannya itu.”


Berikut ini gambar ayat Lukas 12:15 untuk anda,


Kolose 3:5

Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala


Berikut ini gambar ayat Kolose 3:5 untuk anda,


Kisah Para Rasul 4:32

Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata, bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama.


Berikut ini gambar ayat Kisah Para Rasul 4:32 untuk anda,


Keluaran 20:17

Jangan mengingini rumah sesamamu; jangan mengingini isterinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apa pun yang dipunyai sesamamu.”


Berikut ini gambar ayat Keluaran 20:17 untuk anda,


Ibrani 13:5

Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman: ”Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.”


Berikut ini gambar ayat Ibrani 13:5 untuk anda,

Trending hari ini:
8 Ayat Alkitab Tentang Perantara

Amsal 30:8

Jauhkanlah dari padaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku.


Berikut ini gambar ayat Amsal 30:8 untuk anda,


Amsal 23:5

Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti rajawali.


Berikut ini gambar ayat Amsal 23:5 untuk anda,


Amsal 22:1

Nama baik lebih berharga dari pada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik dari pada perak dan emas.


Berikut ini gambar ayat Amsal 22:1 untuk anda,


Amsal 21:26

Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas.


Berikut ini gambar ayat Amsal 21:26 untuk anda,


Amsal 18:11

Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya.


Berikut ini gambar ayat Amsal 18:11 untuk anda,


Amsal 16:16

Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga dari pada mendapat perak.


Berikut ini gambar ayat Amsal 16:16 untuk anda,


Amsal 15:16

Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan TUHAN dari pada banyak harta dengan disertai kecemasan.


Berikut ini gambar ayat Amsal 15:16 untuk anda,


Amsal 13:8

Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman.


Berikut ini gambar ayat Amsal 13:8 untuk anda,


Amsal 11:4

Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut.


Berikut ini gambar ayat Amsal 11:4 untuk anda,


2 Korintus 6:10

sebagai orang berdukacita, namun senantiasa bersukacita; sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang; sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu.


Berikut ini gambar ayat 2 Korintus 6:10 untuk anda,


2 Korintus 4:18

Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal.


Berikut ini gambar ayat 2 Korintus 4:18 untuk anda,


1 Yohanes 3:17

Barangsiapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya?


Berikut ini gambar ayat 1 Yohanes 3:17 untuk anda,


1 Timotius 6:9

Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan.


Berikut ini gambar ayat 1 Timotius 6:9 untuk anda,


1 Timotius 6:7-8

Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa ke luar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah.


Berikut ini gambar ayat 1 Timotius 6:7-8 untuk anda,


1 Timotius 6:6

Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar.


Berikut ini gambar ayat 1 Timotius 6:6 untuk anda,


1 Timotius 6:17

Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaan-Nya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati.


Berikut ini gambar ayat 1 Timotius 6:17 untuk anda,


1 Timotius 2:9-10

Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah.


Berikut ini gambar ayat 1 Timotius 2:9-10 untuk anda,

Terimakasih anda barusaja membaca artikel yang berjudul “33 Ayat Alkitab Tentang Materialisme” oleh ayatalkitab.id, semoga apa yang kami bagikan disini dapat bermanfaat untuk anda. Salam…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

topik populer lainnya