84 Ayat Alkitab Tentang Keselamatan

Baca: 5 Menit

Yunus 2:9

Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepada-Mu; apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari TUHAN!”


Berikut ini gambar ayat Yunus 2:9 untuk anda,


Yohanes 3:36

Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barangsiapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya.”


Berikut ini gambar ayat Yohanes 3:36 untuk anda,


Yohanes 3:17

Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.


Berikut ini gambar ayat Yohanes 3:17 untuk anda,


Yohanes 10:9

Akulah pintu; barangsiapa masuk melalui Aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput.


Berikut ini gambar ayat Yohanes 10:9 untuk anda,


Yohanes 10:10

Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan; Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.


Berikut ini gambar ayat Yohanes 10:10 untuk anda,


Yesaya 57:15

Sebab beginilah firman Yang Mahatinggi dan Yang Mahamulia, yang bersemayam untuk selamanya dan Yang Mahakudus nama-Nya: ”Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk.


Berikut ini gambar ayat Yesaya 57:15 untuk anda,


Yesaya 52:7

Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion: ”Allahmu itu Raja!”


Berikut ini gambar ayat Yesaya 52:7 untuk anda,


Yesaya 44:22

Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada-Ku, sebab Aku telah menebus engkau!


Berikut ini gambar ayat Yesaya 44:22 untuk anda,


Yesaya 43:4

Oleh karena engkau berharga di mata-Ku dan mulia, dan Aku ini mengasihi engkau, maka Aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu.


Berikut ini gambar ayat Yesaya 43:4 untuk anda,


Yesaya 33:22

Sebab TUHAN ialah Hakim kita, TUHAN ialah yang memberi hukum bagi kita; TUHAN ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita.


Berikut ini gambar ayat Yesaya 33:22 untuk anda,


Yeremia 17:14

Sembuhkanlah aku, ya TUHAN, maka aku akan sembuh; selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku!


Berikut ini gambar ayat Yeremia 17:14 untuk anda,


Yehezkiel 36:26

Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu dan Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan Kuberikan kepadamu hati yang taat.


Berikut ini gambar ayat Yehezkiel 36:26 untuk anda,


Yakobus 4:12

Hanya ada satu Pembuat hukum dan Hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia?


Berikut ini gambar ayat Yakobus 4:12 untuk anda,


Yakobus 1:21

Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu.


Berikut ini gambar ayat Yakobus 1:21 untuk anda,


Titus 3:5

pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus


Berikut ini gambar ayat Titus 3:5 untuk anda,


Titus 2:11-12

Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini


Berikut ini gambar ayat Titus 2:11-12 untuk anda,


Roma 8:18

Sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.


Berikut ini gambar ayat Roma 8:18 untuk anda,


Roma 5:7-8

Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar – tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati –. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa.


Berikut ini gambar ayat Roma 5:7-8 untuk anda,


Roma 5:19

Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar.


Berikut ini gambar ayat Roma 5:19 untuk anda,


Roma 5:10

Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya!


Berikut ini gambar ayat Roma 5:10 untuk anda,


Roma 10:13

Sebab, barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan.


Berikut ini gambar ayat Roma 10:13 untuk anda,


Roma 10:10

Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.


Berikut ini gambar ayat Roma 10:10 untuk anda,


Roma 1:16

Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani.


Berikut ini gambar ayat Roma 1:16 untuk anda,


Mikha 7:7

Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu TUHAN, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku; Allahku akan mendengarkan aku!


Berikut ini gambar ayat Mikha 7:7 untuk anda,


Mazmur 80:19

maka kami tidak akan menyimpang dari pada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 80:19 untuk anda,


Mazmur 79:9

Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu! Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu!


Berikut ini gambar ayat Mazmur 79:9 untuk anda,


Mazmur 68:19

Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan; Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya TUHAN Allah.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 68:19 untuk anda,


Mazmur 62:7

Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 62:7 untuk anda,


Mazmur 62:2

Hanya dekat Allah saja aku tenang, dari pada-Nyalah keselamatanku.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 62:2 untuk anda,


Mazmur 62:1

Untuk pemimpin biduan. Menurut: Yedutun. Mazmur Daud.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 62:1 untuk anda,


Mazmur 34:6

Tujukanlah pandanganmu kepada-Nya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 34:6 untuk anda,


Mazmur 34:22

Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 34:22 untuk anda,


Mazmur 34:17-18

wajah TUHAN menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka TUHAN mendengar, dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 34:17-18 untuk anda,


Mazmur 31:16

Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku!


Berikut ini gambar ayat Mazmur 31:16 untuk anda,


Mazmur 31:15

Tetapi aku, kepada-Mu aku percaya, ya TUHAN, aku berkata: ”Engkaulah Allahku!”


Berikut ini gambar ayat Mazmur 31:15 untuk anda,


Mazmur 3:8

Bangkitlah, TUHAN, tolonglah aku, ya Allahku! Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku, dan mematahkan gigi orang-orang fasik.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 3:8 untuk anda,


Mazmur 25:5

Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 25:5 untuk anda,


Mazmur 18:35-36

yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kauberikan kepadaku perisai keselamatan-Mu, tangan kanan-Mu menyokong aku, kemurahan-Mu membuat aku besar.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 18:35-36 untuk anda,


Mazmur 18:1-2

Untuk pemimpin biduan. Dari hamba TUHAN, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada TUHAN, pada waktu TUHAN telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata: ”Aku mengasihi Engkau, ya TUHAN, kekuatanku!


Berikut ini gambar ayat Mazmur 18:1-2 untuk anda,


Mazmur 118:25-26

Ya TUHAN, berilah kiranya keselamatan! Ya TUHAN, berilah kiranya kemujuran! Diberkatilah dia yang datang dalam nama TUHAN! Kami memberkati kamu dari dalam rumah TUHAN.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 118:25-26 untuk anda,


Mazmur 103:12

sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan-Nya dari pada kita pelanggaran kita.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 103:12 untuk anda,


Matius 7:21

Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga.


Berikut ini gambar ayat Matius 7:21 untuk anda,


Matius 7:13-14

Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya; karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya.”


Berikut ini gambar ayat Matius 7:13-14 untuk anda,


Matius 24:13

Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.


Berikut ini gambar ayat Matius 24:13 untuk anda,


Matius 20:28

sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang.”


Berikut ini gambar ayat Matius 20:28 untuk anda,

Trending hari ini:
65 Ayat Alkitab Tentang Roh

Matius 16:25

Karena barangsiapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; tetapi barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya.


Berikut ini gambar ayat Matius 16:25 untuk anda,


Markus 8:35

Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; tetapi barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya.


Berikut ini gambar ayat Markus 8:35 untuk anda,


Markus 8:34

Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-murid-Nya dan berkata kepada mereka: ”Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku.


Berikut ini gambar ayat Markus 8:34 untuk anda,


Markus 16:16

Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.


Berikut ini gambar ayat Markus 16:16 untuk anda,


Markus 10:52

Lalu kata Yesus kepadanya: ”Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau!” Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan-Nya.


Berikut ini gambar ayat Markus 10:52 untuk anda,


Markus 10:45

Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang.”


Berikut ini gambar ayat Markus 10:45 untuk anda,


Markus 10:27

Yesus memandang mereka dan berkata: ”Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah.”


Berikut ini gambar ayat Markus 10:27 untuk anda,


Lukas 19:10

Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.”


Berikut ini gambar ayat Lukas 19:10 untuk anda,


Lukas 18:27

Kata Yesus: ”Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah.”


Berikut ini gambar ayat Lukas 18:27 untuk anda,


Kolose 1:13-14

Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam Kerajaan Anak-Nya yang kekasih; di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.


Berikut ini gambar ayat Kolose 1:13-14 untuk anda,


Kisah Para Rasul 4:12

Dan keselamatan tidak ada di dalam siapa pun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.”


Berikut ini gambar ayat Kisah Para Rasul 4:12 untuk anda,


Kisah Para Rasul 2:21

Dan barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.


Berikut ini gambar ayat Kisah Para Rasul 2:21 untuk anda,


Kisah Para Rasul 16:31

Jawab mereka: ”Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu.”


Berikut ini gambar ayat Kisah Para Rasul 16:31 untuk anda,


Kisah Para Rasul 13:47

Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami: Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi.”


Berikut ini gambar ayat Kisah Para Rasul 13:47 untuk anda,


Ibrani 9:28

demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan diri-Nya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan diri-Nya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka, yang menantikan Dia.


Berikut ini gambar ayat Ibrani 9:28 untuk anda,


Ibrani 7:25

Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi Pengantara mereka.


Berikut ini gambar ayat Ibrani 7:25 untuk anda,


Ibrani 5:9

dan sesudah Ia mencapai kesempurnaan-Nya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepada-Nya


Berikut ini gambar ayat Ibrani 5:9 untuk anda,


Habakuk 3:17-18

Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam TUHAN, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku.


Berikut ini gambar ayat Habakuk 3:17-18 untuk anda,


Galatia 2:21

Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus.


Berikut ini gambar ayat Galatia 2:21 untuk anda,


Filipi 3:20

Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juruselamat


Berikut ini gambar ayat Filipi 3:20 untuk anda,


Filipi 1:19

karena aku tahu, bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus.


Berikut ini gambar ayat Filipi 1:19 untuk anda,


Efesus 5:22-23

Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh.


Berikut ini gambar ayat Efesus 5:22-23 untuk anda,


Efesus 2:8-9

Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri.


Berikut ini gambar ayat Efesus 2:8-9 untuk anda,


Ayub 19:25

Tetapi aku tahu: Penebusku hidup, dan akhirnya Ia akan bangkit di atas debu.


Berikut ini gambar ayat Ayub 19:25 untuk anda,


2 Timotius 1:9

Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman


Berikut ini gambar ayat 2 Timotius 1:9 untuk anda,


2 Petrus 3:9

Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.


Berikut ini gambar ayat 2 Petrus 3:9 untuk anda,


2 Petrus 2:9

maka nyata, bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman


Berikut ini gambar ayat 2 Petrus 2:9 untuk anda,


2 Korintus 5:19

Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami.


Berikut ini gambar ayat 2 Korintus 5:19 untuk anda,


1 Yohanes 5:12

Barangsiapa memiliki Anak, ia memiliki hidup; barangsiapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup.


Berikut ini gambar ayat 1 Yohanes 5:12 untuk anda,


1 Yohanes 4:4

Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu; sebab Roh yang ada di dalam kamu, lebih besar dari pada roh yang ada di dalam dunia.


Berikut ini gambar ayat 1 Yohanes 4:4 untuk anda,


1 Tesalonika 4:16-17

Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit; sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.


Berikut ini gambar ayat 1 Tesalonika 4:16-17 untuk anda,


1 Petrus 3:21

Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan – maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah – oleh kebangkitan Yesus Kristus


Berikut ini gambar ayat 1 Petrus 3:21 untuk anda,


1 Petrus 2:9

Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib


Berikut ini gambar ayat 1 Petrus 2:9 untuk anda,


1 Petrus 2:2

Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan


Berikut ini gambar ayat 1 Petrus 2:2 untuk anda,


1 Petrus 1:8-9

Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi-Nya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihat-Nya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu.


Berikut ini gambar ayat 1 Petrus 1:8-9 untuk anda,


1 Korintus 6:9-10

Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah? Janganlah sesat! Orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah.


Berikut ini gambar ayat 1 Korintus 6:9-10 untuk anda,


1 Korintus 15:22

Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus.


Berikut ini gambar ayat 1 Korintus 15:22 untuk anda,


1 Korintus 15:1-2

Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu – kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya.


Berikut ini gambar ayat 1 Korintus 15:1-2 untuk anda,


1 Korintus 1:18

Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.


Berikut ini gambar ayat 1 Korintus 1:18 untuk anda,

Terimakasih anda barusaja membaca artikel yang berjudul “84 Ayat Alkitab Tentang Keselamatan” oleh ayatalkitab.id, semoga apa yang kami bagikan disini dapat bermanfaat untuk anda. Salam…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

topik populer lainnya