54 Ayat Alkitab Tentang Kepercayaan

Baca: 5 Menit

Yohanes 14:1

”Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Ku.


Berikut ini gambar ayat Yohanes 14:1 untuk anda,


Yesaya 54:10

Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia-Ku tidak akan beranjak dari padamu dan perjanjian damai-Ku tidak akan bergoyang, firman TUHAN, yang mengasihani engkau.


Berikut ini gambar ayat Yesaya 54:10 untuk anda,


Yesaya 43:2

Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan; apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau.


Berikut ini gambar ayat Yesaya 43:2 untuk anda,


Yesaya 26:3

Yang hatinya teguh Kaujagai dengan damai sejahtera, sebab kepada-Mulah ia percaya.


Berikut ini gambar ayat Yesaya 26:3 untuk anda,


Yeremia 17:7-8

Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN! Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak kuatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.


Berikut ini gambar ayat Yeremia 17:7-8 untuk anda,


Yakobus 1:6

Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian ke mari oleh angin.


Berikut ini gambar ayat Yakobus 1:6 untuk anda,


Roma 8:25

Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun.


Berikut ini gambar ayat Roma 8:25 untuk anda,


Roma 13:1

Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah.


Berikut ini gambar ayat Roma 13:1 untuk anda,


Nahum 1:7

TUHAN itu baik; Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan; Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepada-Nya


Berikut ini gambar ayat Nahum 1:7 untuk anda,


Mazmur 91:1-2

Orang yang duduk dalam lindungan Yang Mahatinggi dan bermalam dalam naungan Yang Mahakuasa akan berkata kepada TUHAN: ”Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku, yang kupercayai.”


Berikut ini gambar ayat Mazmur 91:1-2 untuk anda,


Mazmur 9:10

Demikianlah TUHAN adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 9:10 untuk anda,


Mazmur 73:25

Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 73:25 untuk anda,


Mazmur 62:7

Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 62:7 untuk anda,


Mazmur 56:4

Waktu aku takut, aku ini percaya kepada-Mu


Berikut ini gambar ayat Mazmur 56:4 untuk anda,


Mazmur 56:3

Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 56:3 untuk anda,


Mazmur 37:5-6

Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak; Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 37:5-6 untuk anda,


Mazmur 37:3

Percayalah kepada TUHAN dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia


Berikut ini gambar ayat Mazmur 37:3 untuk anda,


Mazmur 37:23

TUHAN menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya


Berikut ini gambar ayat Mazmur 37:23 untuk anda,


Mazmur 33:22

Kasih setia-Mu, ya TUHAN, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 33:22 untuk anda,


Mazmur 31:19

Biarlah bibir dusta menjadi kelu, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan!


Berikut ini gambar ayat Mazmur 31:19 untuk anda,


Mazmur 28:7

TUHAN adalah kekuatanku dan perisaiku; kepada-Nya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada-Nya.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 28:7 untuk anda,


Mazmur 27:3

Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku; sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 27:3 untuk anda,


Mazmur 27:14

Nantikanlah TUHAN! Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu! Ya, nantikanlah TUHAN!


Berikut ini gambar ayat Mazmur 27:14 untuk anda,


Mazmur 27:13

Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan TUHAN di negeri orang-orang yang hidup!


Berikut ini gambar ayat Mazmur 27:13 untuk anda,


Mazmur 16:1

Miktam. Dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab pada-Mu aku berlindung.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 16:1 untuk anda,


Mazmur 145:18

TUHAN dekat pada setiap orang yang berseru kepada-Nya, pada setiap orang yang berseru kepada-Nya dalam kesetiaan.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 145:18 untuk anda,


Mazmur 143:8

Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepada-Mulah aku percaya! Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepada-Mulah kuangkat jiwaku.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 143:8 untuk anda,


Mazmur 13:5-6

supaya musuhku jangan berkata: ”Aku telah mengalahkan dia,” dan lawan-lawanku bersorak-sorak, apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setia-Mu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk TUHAN, karena Ia telah berbuat baik kepadaku.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 13:5-6 untuk anda,


Mazmur 121:3

Ia takkan membiarkan kakimu goyah, Penjagamu tidak akan terlelap.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 121:3 untuk anda,


Mazmur 118:8

Lebih baik berlindung pada TUHAN dari pada percaya kepada manusia.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 118:8 untuk anda,


Matius 6:26

Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?

Trending hari ini:
18 Ayat Alkitab Tentang Penyelamat

Berikut ini gambar ayat Matius 6:26 untuk anda,


Matius 21:21

Yesus menjawab mereka: ”Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang Kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini: Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut! hal itu akan terjadi.


Berikut ini gambar ayat Matius 21:21 untuk anda,


Matius 17:20

Ia berkata kepada mereka: ”Karena kamu kurang percaya. Sebab Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini: Pindah dari tempat ini ke sana, – maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. [


Berikut ini gambar ayat Matius 17:20 untuk anda,


Markus 11:23

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa berkata kepada gunung ini: Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut! Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya.


Berikut ini gambar ayat Markus 11:23 untuk anda,


Ibrani 3:14

Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula.


Berikut ini gambar ayat Ibrani 3:14 untuk anda,


Ibrani 13:6

Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata: ”Tuhan adalah Penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?”


Berikut ini gambar ayat Ibrani 13:6 untuk anda,


Ibrani 13:5

Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman: ”Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.”


Berikut ini gambar ayat Ibrani 13:5 untuk anda,


Ibrani 11:11

Karena iman ia juga dan Sara beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia, yang memberikan janji itu setia.


Berikut ini gambar ayat Ibrani 11:11 untuk anda,


Galatia 3:22

Tetapi Kitab Suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya.


Berikut ini gambar ayat Galatia 3:22 untuk anda,


Filipi 4:19

Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus.


Berikut ini gambar ayat Filipi 4:19 untuk anda,


Filipi 4:11

Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan.


Berikut ini gambar ayat Filipi 4:11 untuk anda,


Amsal 3:5-6

Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.


Berikut ini gambar ayat Amsal 3:5-6 untuk anda,


Amsal 3:31-32

Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi dengan orang jujur Ia bergaul erat.


Berikut ini gambar ayat Amsal 3:31-32 untuk anda,


Amsal 29:25

Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada TUHAN, dilindungi.


Berikut ini gambar ayat Amsal 29:25 untuk anda,


Amsal 16:3

Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN, maka terlaksanalah segala rencanamu.


Berikut ini gambar ayat Amsal 16:3 untuk anda,


Amsal 16:20

Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada TUHAN.


Berikut ini gambar ayat Amsal 16:20 untuk anda,


2 Korintus 5:7

– sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat


Berikut ini gambar ayat 2 Korintus 5:7 untuk anda,


1 Yohanes 5:15

Dan jikalau kita tahu, bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu, bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepada-Nya.


Berikut ini gambar ayat 1 Yohanes 5:15 untuk anda,


1 Yohanes 5:14

Dan inilah keberanian percaya kita kepada-Nya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepada-Nya menurut kehendak-Nya.


Berikut ini gambar ayat 1 Yohanes 5:14 untuk anda,


1 Yohanes 4:16

Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barangsiapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia.


Berikut ini gambar ayat 1 Yohanes 4:16 untuk anda,


1 Yohanes 4:1

Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah; sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia.


Berikut ini gambar ayat 1 Yohanes 4:1 untuk anda,


1 Yohanes 3:21-22

Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari pada-Nya, karena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepada-Nya.


Berikut ini gambar ayat 1 Yohanes 3:21-22 untuk anda,


1 Yohanes 2:28

Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan diri-Nya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangan-Nya.


Berikut ini gambar ayat 1 Yohanes 2:28 untuk anda,


1 Korintus 13:6-7

Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.


Berikut ini gambar ayat 1 Korintus 13:6-7 untuk anda,

Terimakasih anda barusaja membaca artikel yang berjudul “54 Ayat Alkitab Tentang Kepercayaan” oleh ayatalkitab.id, semoga apa yang kami bagikan disini dapat bermanfaat untuk anda. Salam…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

topik populer lainnya