32 Ayat Alkitab Tentang Keinginan

Baca: 5 Menit

Yohanes 8:44

Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta.


Berikut ini gambar ayat Yohanes 8:44 untuk anda,


Yesaya 26:8

Ya TUHAN, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman; kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau.


Berikut ini gambar ayat Yesaya 26:8 untuk anda,


Yakobus 4:2

Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh; kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa.


Berikut ini gambar ayat Yakobus 4:2 untuk anda,


Yakobus 1:13

Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata: ”Pencobaan ini datang dari Allah!” Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapa pun.


Berikut ini gambar ayat Yakobus 1:13 untuk anda,


Roma 7:7

Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak! Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan: ”Jangan mengingini!”


Berikut ini gambar ayat Roma 7:7 untuk anda,


Pengkhotbah 5:11

Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak; tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur.


Berikut ini gambar ayat Pengkhotbah 5:11 untuk anda,


Pengkhotbah 4:4

Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin.


Berikut ini gambar ayat Pengkhotbah 4:4 untuk anda,


Mazmur 42:1

Untuk pemimpin biduan. Nyanyian pengajaran bani Korah.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 42:1 untuk anda,


Matius 6:21

Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.


Berikut ini gambar ayat Matius 6:21 untuk anda,


Matius 6:13

dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat. [Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.]


Berikut ini gambar ayat Matius 6:13 untuk anda,


Matius 5:29

Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, dari pada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka.


Berikut ini gambar ayat Matius 5:29 untuk anda,


Matius 5:27-28

Kamu telah mendengar firman: Jangan berzinah. Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya.


Berikut ini gambar ayat Matius 5:27-28 untuk anda,


Matius 26:41

Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan: roh memang penurut, tetapi daging lemah.”


Berikut ini gambar ayat Matius 26:41 untuk anda,


Kolose 3:5

Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala


Berikut ini gambar ayat Kolose 3:5 untuk anda,


Ibrani 13:4

Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah.


Berikut ini gambar ayat Ibrani 13:4 untuk anda,


Galatia 6:1

Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan.

Trending hari ini:
114 Ayat Alkitab Tentang Kehidupan yang Menakjubkan!

Berikut ini gambar ayat Galatia 6:1 untuk anda,


Galatia 5:16

Maksudku ialah: hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.


Berikut ini gambar ayat Galatia 5:16 untuk anda,


Galatia 5:13

Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.


Berikut ini gambar ayat Galatia 5:13 untuk anda,


Bilangan 15:39

Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu, apabila kamu melihatnya, kepada segala perintah TUHAN, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap TUHAN.


Berikut ini gambar ayat Bilangan 15:39 untuk anda,


Ayub 31:1

”Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak dara?


Berikut ini gambar ayat Ayub 31:1 untuk anda,


Amsal 6:28

Atau dapatkah orang berjalan di atas bara, dengan tidak hangus kakinya?


Berikut ini gambar ayat Amsal 6:28 untuk anda,


Amsal 25:28

Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya.


Berikut ini gambar ayat Amsal 25:28 untuk anda,


Amsal 23:5

Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti rajawali.


Berikut ini gambar ayat Amsal 23:5 untuk anda,


Amsal 21:26

Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas.


Berikut ini gambar ayat Amsal 21:26 untuk anda,


2 Petrus 1:4

Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia.


Berikut ini gambar ayat 2 Petrus 1:4 untuk anda,


1 Yohanes 2:17

Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.


Berikut ini gambar ayat 1 Yohanes 2:17 untuk anda,


1 Yohanes 2:16

Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.


Berikut ini gambar ayat 1 Yohanes 2:16 untuk anda,


1 Timotius 6:10

Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka.


Berikut ini gambar ayat 1 Timotius 6:10 untuk anda,


1 Petrus 5:8

Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, si Iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya.


Berikut ini gambar ayat 1 Petrus 5:8 untuk anda,


1 Korintus 7:2

tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai isterinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri.


Berikut ini gambar ayat 1 Korintus 7:2 untuk anda,


1 Korintus 6:12

Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apa pun.


Berikut ini gambar ayat 1 Korintus 6:12 untuk anda,


1 Korintus 10:13

Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya.


Berikut ini gambar ayat 1 Korintus 10:13 untuk anda,

Terimakasih anda barusaja membaca artikel yang berjudul “32 Ayat Alkitab Tentang Keinginan” oleh ayatalkitab.id, semoga apa yang kami bagikan disini dapat bermanfaat untuk anda. Salam…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

topik populer lainnya