16 Ayat Alkitab Tentang Keberhasilan

Baca: 5 Menit

Yohanes 15:8

Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku.”


Berikut ini gambar ayat Yohanes 15:8 untuk anda,


Yohanes 15:5

Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.


Berikut ini gambar ayat Yohanes 15:5 untuk anda,


Yohanes 15:16

Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya kepadamu.


Berikut ini gambar ayat Yohanes 15:16 untuk anda,


Yesaya 55:11

demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku: ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya.


Berikut ini gambar ayat Yesaya 55:11 untuk anda,


Yeremia 17:7-8

Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN! Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak kuatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.


Berikut ini gambar ayat Yeremia 17:7-8 untuk anda,


Yakobus 3:18

Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai.


Berikut ini gambar ayat Yakobus 3:18 untuk anda,


Matius 3:8

Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan.


Berikut ini gambar ayat Matius 3:8 untuk anda,


Matius 13:22

Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekuatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.


Berikut ini gambar ayat Matius 13:22 untuk anda,


Kejadian 1:29

Berfirmanlah Allah: ”Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji; itulah akan menjadi makananmu.

Trending hari ini:
Apa Kata Alkitab tentang Neraka? Disini ada 8 Ayat

Berikut ini gambar ayat Kejadian 1:29 untuk anda,


Kejadian 1:28

Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: ”Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.”


Berikut ini gambar ayat Kejadian 1:28 untuk anda,


Imamat 26:3-4

Jikalau kamu hidup menurut ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada perintah-Ku serta melakukannya, maka Aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya.


Berikut ini gambar ayat Imamat 26:3-4 untuk anda,


Ibrani 12:11

Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya.


Berikut ini gambar ayat Ibrani 12:11 untuk anda,


Ibrani 11:11

Karena iman ia juga dan Sara beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia, yang memberikan janji itu setia.


Berikut ini gambar ayat Ibrani 11:11 untuk anda,


Habakuk 3:17-18

Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam TUHAN, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku.


Berikut ini gambar ayat Habakuk 3:17-18 untuk anda,


Efesus 5:11-12

Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan.


Berikut ini gambar ayat Efesus 5:11-12 untuk anda,


Amsal 18:21

Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya.


Berikut ini gambar ayat Amsal 18:21 untuk anda,

Terimakasih anda barusaja membaca artikel yang berjudul “16 Ayat Alkitab Tentang Keberhasilan” oleh ayatalkitab.id, semoga apa yang kami bagikan disini dapat bermanfaat untuk anda. Salam…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

topik populer lainnya