132 Ayat Alkitab Tentang Kebenaran

Baca: 5 Menit

Zakharia 9:9

Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem! Lihat, rajamu datang kepadamu; ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda.


Berikut ini gambar ayat Zakharia 9:9 untuk anda,


Zakharia 7:9-10

”Beginilah firman TUHAN semesta alam: Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing! Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing.”


Berikut ini gambar ayat Zakharia 7:9-10 untuk anda,


Yohanes 8:44

Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta.


Berikut ini gambar ayat Yohanes 8:44 untuk anda,


Yohanes 8:31-32

Maka kata-Nya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada-Nya: ”Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.”


Berikut ini gambar ayat Yohanes 8:31-32 untuk anda,


Yohanes 4:24

Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia, harus menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran.”


Berikut ini gambar ayat Yohanes 4:24 untuk anda,


Yohanes 16:7

Namun benar yang Kukatakan ini kepadamu: Adalah lebih berguna bagi kamu, jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu.


Berikut ini gambar ayat Yohanes 16:7 untuk anda,


Yohanes 15:26

Jikalau Penghibur yang akan Kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh Kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku.


Berikut ini gambar ayat Yohanes 15:26 untuk anda,


Yohanes 14:6

Kata Yesus kepadanya: ”Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.


Berikut ini gambar ayat Yohanes 14:6 untuk anda,


Yohanes 1:14

Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.


Berikut ini gambar ayat Yohanes 1:14 untuk anda,


Yesaya 61:10

Aku bersukaria di dalam TUHAN, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya.


Berikut ini gambar ayat Yesaya 61:10 untuk anda,


Yesaya 55:7

Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya; baiklah ia kembali kepada TUHAN, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya.


Berikut ini gambar ayat Yesaya 55:7 untuk anda,


Yesaya 54:17

Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba TUHAN dan kebenaran yang mereka terima dari pada-Ku, demikianlah firman TUHAN.


Berikut ini gambar ayat Yesaya 54:17 untuk anda,


Yesaya 33:22

Sebab TUHAN ialah Hakim kita, TUHAN ialah yang memberi hukum bagi kita; TUHAN ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita.


Berikut ini gambar ayat Yesaya 33:22 untuk anda,


Yesaya 30:18

Sebab itu TUHAN menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu; sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab TUHAN adalah Allah yang adil; berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia!


Berikut ini gambar ayat Yesaya 30:18 untuk anda,


Yesaya 26:9

Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi; sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar.


Berikut ini gambar ayat Yesaya 26:9 untuk anda,


Yesaya 26:8

Ya TUHAN, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman; kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau.


Berikut ini gambar ayat Yesaya 26:8 untuk anda,


Yesaya 1:17

belajarlah berbuat baik; usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam; belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda!


Berikut ini gambar ayat Yesaya 1:17 untuk anda,


Yehezkiel 18:32

Sebab Aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya, demikianlah firman Tuhan ALLAH. Oleh sebab itu, bertobatlah, supaya kamu hidup!”


Berikut ini gambar ayat Yehezkiel 18:32 untuk anda,


Yakobus 5:16

Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.


Berikut ini gambar ayat Yakobus 5:16 untuk anda,


Yakobus 5:12

Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman.


Berikut ini gambar ayat Yakobus 5:12 untuk anda,


Yakobus 4:8

Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa! dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati!


Berikut ini gambar ayat Yakobus 4:8 untuk anda,


Yakobus 4:12

Hanya ada satu Pembuat hukum dan Hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia?


Berikut ini gambar ayat Yakobus 4:12 untuk anda,


Yakobus 3:18

Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai.


Berikut ini gambar ayat Yakobus 3:18 untuk anda,


Yakobus 1:18

Atas kehendak-Nya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan-Nya.


Berikut ini gambar ayat Yakobus 1:18 untuk anda,


Titus 3:5

pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus


Berikut ini gambar ayat Titus 3:5 untuk anda,


Titus 2:11-12

Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini


Berikut ini gambar ayat Titus 2:11-12 untuk anda,


Roma 6:13

Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang, yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran.


Berikut ini gambar ayat Roma 6:13 untuk anda,


Roma 5:19

Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar.


Berikut ini gambar ayat Roma 5:19 untuk anda,


Roma 5:1

Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus.


Berikut ini gambar ayat Roma 5:1 untuk anda,


Roma 3:21-22

Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam Kitab Taurat dan Kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan.


Berikut ini gambar ayat Roma 3:21-22 untuk anda,


Roma 3:20

Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa.


Berikut ini gambar ayat Roma 3:20 untuk anda,


Roma 2:6

Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya


Berikut ini gambar ayat Roma 2:6 untuk anda,


Roma 2:1

Karena itu, hai manusia, siapa pun juga engkau, yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab, dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama.


Berikut ini gambar ayat Roma 2:1 untuk anda,


Roma 10:4

Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya.


Berikut ini gambar ayat Roma 10:4 untuk anda,


Mikha 6:8

”Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut TUHAN dari padamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?”


Berikut ini gambar ayat Mikha 6:8 untuk anda,


Mazmur 82:3

Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan!


Berikut ini gambar ayat Mazmur 82:3 untuk anda,


Mazmur 55:22

mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang; perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 55:22 untuk anda,


Mazmur 37:5-6

Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak; Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 37:5-6 untuk anda,


Mazmur 37:28

sebab TUHAN mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihi-Nya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 37:28 untuk anda,


Mazmur 37:21

Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 37:21 untuk anda,


Mazmur 37:16-17

Lebih baik yang sedikit pada orang benar dari pada yang berlimpah-limpah pada orang fasik; sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi TUHAN menopang orang-orang benar.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 37:16-17 untuk anda,


Mazmur 34:19

TUHAN itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 34:19 untuk anda,


Mazmur 34:15

jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya!


Berikut ini gambar ayat Mazmur 34:15 untuk anda,


Mazmur 34:13

Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik?


Berikut ini gambar ayat Mazmur 34:13 untuk anda,


Mazmur 33:5

Ia senang kepada keadilan dan hukum; bumi penuh dengan kasih setia TUHAN.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 33:5 untuk anda,


Mazmur 33:4

Sebab firman TUHAN itu benar, segala sesuatu dikerjakan-Nya dengan kesetiaan.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 33:4 untuk anda,


Mazmur 31:1

Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 31:1 untuk anda,


Mazmur 25:8-9

TUHAN itu baik dan benar; sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalan-Nya kepada orang-orang yang rendah hati.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 25:8-9 untuk anda,


Mazmur 25:5

Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 25:5 untuk anda,


Mazmur 15:2-3

Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya


Berikut ini gambar ayat Mazmur 15:2-3 untuk anda,


Mazmur 146:8

TUHAN membuka mata orang-orang buta, TUHAN menegakkan orang yang tertunduk, TUHAN mengasihi orang-orang benar.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 146:8 untuk anda,


Mazmur 145:17

TUHAN itu adil dalam segala jalan-Nya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan-Nya.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 145:17 untuk anda,


Mazmur 143:1

Mazmur Daud. Ya TUHAN, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku! Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu, demi keadilan-Mu!


Berikut ini gambar ayat Mazmur 143:1 untuk anda,


Mazmur 139:23-24

Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku; lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal!


Berikut ini gambar ayat Mazmur 139:23-24 untuk anda,


Mazmur 119:30

Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 119:30 untuk anda,


Mazmur 119:10

Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 119:10 untuk anda,


Mazmur 119:1

Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat TUHAN.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 119:1 untuk anda,


Mazmur 112:6

Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya; orang benar itu akan diingat selama-lamanya.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 112:6 untuk anda,


Mazmur 1:1

Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh


Berikut ini gambar ayat Mazmur 1:1 untuk anda,


Matius 9:13

Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini: Yang Kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa.”


Berikut ini gambar ayat Matius 9:13 untuk anda,


Matius 6:33

Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.


Berikut ini gambar ayat Matius 6:33 untuk anda,


Matius 5:6

Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.


Berikut ini gambar ayat Matius 5:6 untuk anda,


Matius 5:14

Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.


Berikut ini gambar ayat Matius 5:14 untuk anda,


Matius 5:10

Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya Kerajaan Sorga.


Berikut ini gambar ayat Matius 5:10 untuk anda,


Maleakhi 4:2

Tetapi kamu yang takut akan nama-Ku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang.


Berikut ini gambar ayat Maleakhi 4:2 untuk anda,

Trending hari ini:
48 Ayat Alkitab Tentang Pengharapan

Lukas 6:33

Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian.


Berikut ini gambar ayat Lukas 6:33 untuk anda,


Lukas 12:48

Tetapi barangsiapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dari padanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, dari padanya akan lebih banyak lagi dituntut.”


Berikut ini gambar ayat Lukas 12:48 untuk anda,


Lukas 12:2

Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui.


Berikut ini gambar ayat Lukas 12:2 untuk anda,


Kisah Para Rasul 10:34-35

Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya: ”Sesungguhnya aku telah mengerti, bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa mana pun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada-Nya.


Berikut ini gambar ayat Kisah Para Rasul 10:34-35 untuk anda,


Keluaran 15:26

firman-Nya: ”Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di mata-Nya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintah-Nya dan tetap mengikuti segala ketetapan-Nya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit mana pun, yang telah Kutimpakan kepada orang Mesir; sebab Aku TUHANlah yang menyembuhkan engkau.”


Berikut ini gambar ayat Keluaran 15:26 untuk anda,


Ibrani 6:10

Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap nama-Nya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang.


Berikut ini gambar ayat Ibrani 6:10 untuk anda,


Ibrani 12:11

Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya.


Berikut ini gambar ayat Ibrani 12:11 untuk anda,


Ibrani 11:1

Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.


Berikut ini gambar ayat Ibrani 11:1 untuk anda,


Habakuk 2:4

Sesungguhnya, orang yang membusungkan dada, tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya.


Berikut ini gambar ayat Habakuk 2:4 untuk anda,


Galatia 6:7

Jangan sesat! Allah tidak membiarkan diri-Nya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya.


Berikut ini gambar ayat Galatia 6:7 untuk anda,


Galatia 2:21

Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus.


Berikut ini gambar ayat Galatia 2:21 untuk anda,


Galatia 2:15-16

Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu, bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab: ”tidak ada seorang pun yang dibenarkan” oleh karena melakukan hukum Taurat.


Berikut ini gambar ayat Galatia 2:15-16 untuk anda,


Filipi 4:8

Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.


Berikut ini gambar ayat Filipi 4:8 untuk anda,


Efesus 4:15

tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah Kepala.


Berikut ini gambar ayat Efesus 4:15 untuk anda,


Daniel 4:37

Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatan-Nya adalah benar dan jalan-jalan-Nya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak.


Berikut ini gambar ayat Daniel 4:37 untuk anda,


Ayub 37:23

Yang Mahakuasa, yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilan-Nya; walaupun kaya akan kebenaran Ia tidak menindasnya.


Berikut ini gambar ayat Ayub 37:23 untuk anda,


Ayub 23:10-11

Karena Ia tahu jalan hidupku; seandainya Ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejak-Nya, aku menuruti jalan-Nya dan tidak menyimpang.


Berikut ini gambar ayat Ayub 23:10-11 untuk anda,


Amsal 4:27

Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan.


Berikut ini gambar ayat Amsal 4:27 untuk anda,


Amsal 4:25

Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka.


Berikut ini gambar ayat Amsal 4:25 untuk anda,


Amsal 4:24

Buanglah mulut serong dari padamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik dari padamu.


Berikut ini gambar ayat Amsal 4:24 untuk anda,


Amsal 4:11

Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus.


Berikut ini gambar ayat Amsal 4:11 untuk anda,


Amsal 31:9

Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka.


Berikut ini gambar ayat Amsal 31:9 untuk anda,


Amsal 30:5

Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung pada-Nya.


Berikut ini gambar ayat Amsal 30:5 untuk anda,


Amsal 3:31-32

Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi dengan orang jujur Ia bergaul erat.


Berikut ini gambar ayat Amsal 3:31-32 untuk anda,


Amsal 22:6

Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu.


Berikut ini gambar ayat Amsal 22:6 untuk anda,


Amsal 21:3

Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan TUHAN dari pada korban.


Berikut ini gambar ayat Amsal 21:3 untuk anda,


Amsal 21:21

Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan.


Berikut ini gambar ayat Amsal 21:21 untuk anda,


Amsal 21:2

Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi TUHANlah yang menguji hati.


Berikut ini gambar ayat Amsal 21:2 untuk anda,


Amsal 20:25

Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan ”Kudus”, dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar.


Berikut ini gambar ayat Amsal 20:25 untuk anda,


Amsal 2:9

Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik.


Berikut ini gambar ayat Amsal 2:9 untuk anda,


Amsal 2:8

sambil menjaga jalan keadilan, dan memelihara jalan orang-orang-Nya yang setia.


Berikut ini gambar ayat Amsal 2:8 untuk anda,


Amsal 2:7

Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya


Berikut ini gambar ayat Amsal 2:7 untuk anda,


Amsal 16:8

Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran, dari pada penghasilan banyak tanpa keadilan.


Berikut ini gambar ayat Amsal 16:8 untuk anda,


Amsal 14:5

Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan, adalah saksi dusta.


Berikut ini gambar ayat Amsal 14:5 untuk anda,


Amsal 14:34

Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa.


Berikut ini gambar ayat Amsal 14:34 untuk anda,


Amsal 14:12

Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut.


Berikut ini gambar ayat Amsal 14:12 untuk anda,


Amsal 12:22

Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi orang yang berlaku setia dikenan-Nya.


Berikut ini gambar ayat Amsal 12:22 untuk anda,


Amsal 11:9

Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan.


Berikut ini gambar ayat Amsal 11:9 untuk anda,


Amsal 11:4

Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut.


Berikut ini gambar ayat Amsal 11:4 untuk anda,


Amsal 11:18

Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran, mendapat pahala yang tetap.


Berikut ini gambar ayat Amsal 11:18 untuk anda,


Amsal 10:7

Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk.


Berikut ini gambar ayat Amsal 10:7 untuk anda,


Amsal 10:6

Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman.


Berikut ini gambar ayat Amsal 10:6 untuk anda,


Amsal 10:32

Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat.


Berikut ini gambar ayat Amsal 10:32 untuk anda,


Amsal 10:28

Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia.


Berikut ini gambar ayat Amsal 10:28 untuk anda,


Amsal 10:20

Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya.


Berikut ini gambar ayat Amsal 10:20 untuk anda,


Amsal 10:2

Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut.


Berikut ini gambar ayat Amsal 10:2 untuk anda,


Amos 5:24

Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir.”


Berikut ini gambar ayat Amos 5:24 untuk anda,


3 Yohanes 1:4

Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar dari pada mendengar, bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran.


Berikut ini gambar ayat 3 Yohanes 1:4 untuk anda,


2 Timotius 4:7-8

Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari-Nya; tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan-Nya.


Berikut ini gambar ayat 2 Timotius 4:7-8 untuk anda,


2 Timotius 2:15

Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu.


Berikut ini gambar ayat 2 Timotius 2:15 untuk anda,


2 Korintus 9:10

Ia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipatgandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu


Berikut ini gambar ayat 2 Korintus 9:10 untuk anda,


2 Korintus 6:14

Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?


Berikut ini gambar ayat 2 Korintus 6:14 untuk anda,


2 Korintus 5:21

Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.


Berikut ini gambar ayat 2 Korintus 5:21 untuk anda,


1 Yohanes 5:20

Akan tetapi kita tahu, bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal Yang Benar; dan kita ada di dalam Yang Benar, di dalam Anak-Nya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal.


Berikut ini gambar ayat 1 Yohanes 5:20 untuk anda,


1 Yohanes 3:4

Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah.


Berikut ini gambar ayat 1 Yohanes 3:4 untuk anda,


1 Yohanes 3:18

Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.


Berikut ini gambar ayat 1 Yohanes 3:18 untuk anda,


1 Yohanes 2:27

Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari pada-Nya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan-Nya mengajar kamu tentang segala sesuatu – dan pengajaran-Nya itu benar, tidak dusta – dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia.


Berikut ini gambar ayat 1 Yohanes 2:27 untuk anda,


1 Yohanes 1:6

Jika kita katakan, bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran.


Berikut ini gambar ayat 1 Yohanes 1:6 untuk anda,


1 Timotius 6:11

Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan.


Berikut ini gambar ayat 1 Timotius 6:11 untuk anda,


1 Tesalonika 5:15

Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik, terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang.


Berikut ini gambar ayat 1 Tesalonika 5:15 untuk anda,


1 Petrus 3:14

Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar.


Berikut ini gambar ayat 1 Petrus 3:14 untuk anda,


1 Petrus 3:12

Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinga-Nya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat.”


Berikut ini gambar ayat 1 Petrus 3:12 untuk anda,


1 Petrus 2:24

Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh.


Berikut ini gambar ayat 1 Petrus 2:24 untuk anda,


1 Korintus 6:12

Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apa pun.


Berikut ini gambar ayat 1 Korintus 6:12 untuk anda,


1 Korintus 15:34

Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi! Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan, supaya kamu merasa malu.


Berikut ini gambar ayat 1 Korintus 15:34 untuk anda,


1 Korintus 13:6-7

Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.


Berikut ini gambar ayat 1 Korintus 13:6-7 untuk anda,


1 Korintus 10:23

”Segala sesuatu diperbolehkan.” Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. ”Segala sesuatu diperbolehkan.” Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun.


Berikut ini gambar ayat 1 Korintus 10:23 untuk anda,

Terimakasih anda barusaja membaca artikel yang berjudul “132 Ayat Alkitab Tentang Kebenaran” oleh ayatalkitab.id, semoga apa yang kami bagikan disini dapat bermanfaat untuk anda. Salam…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

topik populer lainnya