51 Ayat Alkitab Tentang Firman Allah

Baca: 5 Menit

Yohanes 8:31-32

Maka kata-Nya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada-Nya: ”Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.”


Berikut ini gambar ayat Yohanes 8:31-32 untuk anda,


Yohanes 7:38

Barangsiapa percaya kepada-Ku, seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci: Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.”


Berikut ini gambar ayat Yohanes 7:38 untuk anda,


Yohanes 7:16

Jawab Yesus kepada mereka: ”Ajaran-Ku tidak berasal dari diri-Ku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus Aku.


Berikut ini gambar ayat Yohanes 7:16 untuk anda,


Yohanes 15:7

Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya.


Berikut ini gambar ayat Yohanes 15:7 untuk anda,


Yohanes 15:3

Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah Kukatakan kepadamu.


Berikut ini gambar ayat Yohanes 15:3 untuk anda,


Yohanes 1:3

Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.


Berikut ini gambar ayat Yohanes 1:3 untuk anda,


Yohanes 1:14

Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.


Berikut ini gambar ayat Yohanes 1:14 untuk anda,


Yohanes 1:1

Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah.


Berikut ini gambar ayat Yohanes 1:1 untuk anda,


Yesaya 55:11

demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku: ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya.


Berikut ini gambar ayat Yesaya 55:11 untuk anda,


Yesaya 43:1

Beginilah firman TUHAN yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel: “Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau, Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaan-Ku.


Berikut ini gambar ayat Yesaya 43:1 untuk anda,


Yesaya 40:8

Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya.”


Berikut ini gambar ayat Yesaya 40:8 untuk anda,


Yehezkiel 12:28

Oleh karena itu katakanlah kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Tidak satu pun dari firman-Ku akan ditunda-tunda. Apa yang Kufirmankan akan terjadi, demikianlah firman Tuhan ALLAH.”


Berikut ini gambar ayat Yehezkiel 12:28 untuk anda,


Yakobus 1:22

Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja; sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri.


Berikut ini gambar ayat Yakobus 1:22 untuk anda,


Yakobus 1:21

Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu.


Berikut ini gambar ayat Yakobus 1:21 untuk anda,


Ulangan 8:3

Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna, yang tidak kaukenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan TUHAN.


Berikut ini gambar ayat Ulangan 8:3 untuk anda,


Roma 10:11

Karena Kitab Suci berkata: ”Barangsiapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan.”


Berikut ini gambar ayat Roma 10:11 untuk anda,


Mazmur 56:4

Waktu aku takut, aku ini percaya kepada-Mu


Berikut ini gambar ayat Mazmur 56:4 untuk anda,


Mazmur 33:4

Sebab firman TUHAN itu benar, segala sesuatu dikerjakan-Nya dengan kesetiaan.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 33:4 untuk anda,


Mazmur 19:7

Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain; tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 19:7 untuk anda,


Mazmur 18:35-36

yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kauberikan kepadaku perisai keselamatan-Mu, tangan kanan-Mu menyokong aku, kemurahan-Mu membuat aku besar.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 18:35-36 untuk anda,


Mazmur 18:30

Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 18:30 untuk anda,


Mazmur 130:5

Aku menanti-nantikan TUHAN, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 130:5 untuk anda,


Mazmur 119:9

Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 119:9 untuk anda,


Mazmur 119:160

Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 119:160 untuk anda,


Mazmur 119:130

Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 119:130 untuk anda,


Mazmur 119:114

Engkaulah persembunyianku dan perisaiku; aku berharap kepada firman-Mu.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 119:114 untuk anda,


Mazmur 119:11

Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 119:11 untuk anda,


Mazmur 119:105

Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.

Trending hari ini:
22 Ayat Alkitab Tentang Porsi

Berikut ini gambar ayat Mazmur 119:105 untuk anda,


Mazmur 107:20

disampaikan-Nya firman-Nya dan disembuhkan-Nya mereka, diluputkan-Nya mereka dari liang kubur.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 107:20 untuk anda,


Matius 7:24

”Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu.


Berikut ini gambar ayat Matius 7:24 untuk anda,


Matius 5:18

Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi.


Berikut ini gambar ayat Matius 5:18 untuk anda,


Matius 4:4

Tetapi Yesus menjawab: ”Ada tertulis: Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.”


Berikut ini gambar ayat Matius 4:4 untuk anda,


Matius 24:35

Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu.


Berikut ini gambar ayat Matius 24:35 untuk anda,


Matius 13:22

Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekuatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.


Berikut ini gambar ayat Matius 13:22 untuk anda,


Lukas 11:28

Tetapi Ia berkata: ”Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.”


Berikut ini gambar ayat Lukas 11:28 untuk anda,


Kolose 3:16

Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu.


Berikut ini gambar ayat Kolose 3:16 untuk anda,


Kisah Para Rasul 2:41

Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa.


Berikut ini gambar ayat Kisah Para Rasul 2:41 untuk anda,


Keluaran 34:28

Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan TUHAN empat puluh hari empat puluh malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni Kesepuluh Firman.


Berikut ini gambar ayat Keluaran 34:28 untuk anda,


Ibrani 4:12

Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pada pedang bermata dua mana pun; ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum; ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.


Berikut ini gambar ayat Ibrani 4:12 untuk anda,


Ibrani 1:3

Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar, di tempat yang tinggi


Berikut ini gambar ayat Ibrani 1:3 untuk anda,


Ayub 23:12

Perintah dari bibir-Nya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulut-Nya.


Berikut ini gambar ayat Ayub 23:12 untuk anda,


Amsal 4:5

Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku.


Berikut ini gambar ayat Amsal 4:5 untuk anda,


Amsal 4:20-21

Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku; janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu.


Berikut ini gambar ayat Amsal 4:20-21 untuk anda,


Amsal 4:10

Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak.


Berikut ini gambar ayat Amsal 4:10 untuk anda,


Amsal 30:5

Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung pada-Nya.


Berikut ini gambar ayat Amsal 30:5 untuk anda,


Amsal 2:6

Karena TUHANlah yang memberikan hikmat, dari mulut-Nya datang pengetahuan dan kepandaian.


Berikut ini gambar ayat Amsal 2:6 untuk anda,


2 Timotius 3:16-17

Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.


Berikut ini gambar ayat 2 Timotius 3:16-17 untuk anda,


2 Timotius 2:11

Benarlah perkataan ini: ”Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia


Berikut ini gambar ayat 2 Timotius 2:11 untuk anda,


2 Samuel 22:31

Adapun Allah, jalan-Nya sempurna; sabda TUHAN itu murni; Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung pada-Nya.


Berikut ini gambar ayat 2 Samuel 22:31 untuk anda,


1 Tesalonika 5:24

Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya.


Berikut ini gambar ayat 1 Tesalonika 5:24 untuk anda,


1 Petrus 2:2

Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan


Berikut ini gambar ayat 1 Petrus 2:2 untuk anda,


1 Petrus 1:23

Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal.


Berikut ini gambar ayat 1 Petrus 1:23 untuk anda,

Terimakasih anda barusaja membaca artikel yang berjudul “51 Ayat Alkitab Tentang Firman Allah” oleh ayatalkitab.id, semoga apa yang kami bagikan disini dapat bermanfaat untuk anda. Salam…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

topik populer lainnya